Categories for ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГҮҮД

БҮРДЭЛ 4:

Туулай сарын 26, 2017 3:44 Published by

Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт

БҮРДЭЛ 2: Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох

Туулай сарын 26, 2017 3:42 Published by

Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх; Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах; Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; Эд хөрөнгийн цахим... Дэлгэрэнгүй