Archives

Нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх эхний алхмыг хийлээ

Үхэр сарын 9, 2018 9:42 Published by

  Ухаалаг засаг төслийн төвлөгөөнд тусгагдсан “Нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ”-г хийх судалгааны ажил эхэллээ. Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын нээлттэй... Дэлгэрэнгүй