Archives

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн ажлын даалгавар

Долдугаар сар 18, 2019 2:14 Published by

АЖЛЫН ДААЛГАВАР Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл  Төслийн дугаар:  5483-MN Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн нь төслийн зохицуулагчийн шууд харьяалан удирдлага... Дэлгэрэнгүй