Archives

МХХТ-ийн сургалтын модуль

Наймдугаар сар 29, 2018 8:34 Published by

UNESCAP–ын APCICT сургалтын төвөөс төрийн байгууллагын удирдах түвшний ажилтнуудад зориулсан МХХТ-ийн салбарын өргөн хүрээний ойлголт, мэдлэг, мэдээллийг таниулсан сургалтын модулиудыг... Дэлгэрэнгүй