Archives

Улсын бүртгэлийн 30 багц цахим үйлчилгээг ТУН УДАХГҮЙ хүргэнэ.

Могой сарын 3, 2021 3:57 Published by

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн 30 багц үйлчилгээг цахимжуулж, e-Mongolia.mn... Дэлгэрэнгүй