Archives

2021 онд: Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Статистикийн салбарт цахим шилжилт хийлээ.

Хулгана сарын 5, 2022 3:02 Published by

2021 онд: Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Статистикийн салбарт цахим шилжилт хийлээ.  Үр дүнд статистикийн мэдээлэл боловсруулах, түгээх хугацааг 15 хоногоос... Дэлгэрэнгүй