Archives

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн эхний шатанд шалгарсан төслүүд

Туулай сарын 22, 2021 12:33 Published by

🙆Төслийн саналаа ирүүлж Инновацийг дэмжих хөтөлбөрт оролцсон бүх хүмүүст баярлалаа. 👏🏻Тэнцсэн багуудад дараа дараагийн арга хэмжээнд оролцох хуваарь и-мэйлээр очно.... Дэлгэрэнгүй