Author Archives for piu_admin

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн ажлын даалгавар

Морь сарын 18, 2019 2:14 Published by Leave your thoughts

АЖЛЫН ДААЛГАВАР Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл  Төслийн дугаар:  5483-MN Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн нь төслийн зохицуулагчийн шууд харьяалан удирдлага... Дэлгэрэнгүй


Гишүүд:

Туулай сарын 28, 2017 6:25 Published by Leave your thoughts

ЗГХЭГ-ын Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлчилгээний хэлтсийн дарга


УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Туулай сарын 27, 2017 10:55 Published by Leave your thoughts

# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар) Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга... Дэлгэрэнгүй


ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА

Туулай сарын 26, 2017 3:53 Published by Leave your thoughts

Статистикийн өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах чадавхи бэхжиж, нээлттэй өгөгдлийн хэрэглэгч байгууллагуудын уялдаа холбоо тогтмолжино.


БҮТЭЭМЖ НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:52 Published by Leave your thoughts

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтэд дүн шинжилгээ хийснээр эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан шийдвэр гарч, төрийн үйл ажиллагааны бүтээмж нэмэгдэнэ.


ОРЛОГО НЭМЭГДЭНЭ

Туулай сарын 26, 2017 3:50 Published by Leave your thoughts

Нээлттэй өгөгдлийн таатай орчныг бүрдүүлж, инновацийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр шинэ бизнес бий болж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.


ЗАРДАЛ БАГАСНА

Туулай сарын 26, 2017 3:49 Published by Leave your thoughts

Төрийн энтерпрайз архитектур, Төрийн байгууллагууд хооронд мэдээлэл солилцох нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, Үндэсний нөөц дата төвийг байгуулж, эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг... Дэлгэрэнгүй


БҮРДЭЛ 2: Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох

Туулай сарын 26, 2017 3:42 Published by Leave your thoughts

Төрийн бизнес процессын оновчлол, нэгдсэн архитектур нэвтрүүлэх; Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах; Инновацийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; Эд хөрөнгийн цахим... Дэлгэрэнгүй


САНХҮҮЖИЛТ:

Туулай сарын 26, 2017 3:11 Published by Leave your thoughts

Дэлхийн банкны группын Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($19.4 сая)


ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Туулай сарын 26, 2017 3:09 Published by Leave your thoughts

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход... Дэлгэрэнгүй


ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Туулай сарын 26, 2017 3:07 Published by Leave your thoughts

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар Дэлхийн Банкны Олон улсын ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн... Дэлгэрэнгүй


ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Туулай сарын 26, 2017 3:02 Published by Leave your thoughts

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход... Дэлгэрэнгүй


Хаяг

Туулай сарын 19, 2017 4:38 Published by Leave your thoughts

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг 2015-2022 онд хэрэгжүүлсэн.   Төсөлтэй холбоо асуулт,... Дэлгэрэнгүй