Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

“Ухаалаг засаг” төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд бараа, зөвлөхийн болон зөвлөхийн бус үйлчилгээнүүд багтсан. Худалдан авалтыг Дэлхийн банк журмын дагуу зохион байгуулдаг.