“ОНЛАЙН ХУРАЛ, ВЕБИНАРЫН НЭГДСЭН ШИЙДЭЛ”-ээр хуралдъя, зөвлөлдье, суралцъя
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд онлайн хурал, вебинарын программ хангамжийг 2020 оны 10 дугаар сард нэвтрүүлж, төрийн байгууллагууд нэгдсэн зохион байгуулалтаар үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг бүрдүүлжээ.
Нэгдсэн шийдлийн давуу тал:
  • Төрийн захиргааны байгууллагад хамтран ашиглах боломжтой.
  • Мэдээллийг зөвхөн дотооддоо хадгалдаг.
  • Шифрээр нууцалж, аюулгүй байдлыг хангасан.
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнээс хойш Улсын онцгой комисс, аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын газар, яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллагын албан хаагчид энэхүү шийдлийг ашиглан цахимаар хуралдаж байна.
Энэхүү шийдлийн программ хангамж нь хугацаагүй лицензтэй, төрийн байгууллагууд хамтран ашиглах боломжтой, уулзалт, хурал, сургалтын дууны болон дүрс бичлэгийн мэдээллийг дотооддоо хадгалдаг, серверээс эцсийн хэрэглэгч хүртэл мэдээллийг шифрээр нууцалсан зэрэг давуу талтай тул нэгдсэн хөрөнгө оруулалтаар төсвийн ЗАРДЛЫГ хэмнэж байна.
Онлайн хурал, вебинарын программ хангамжийг ашиглах сонирхолтой төрийн байгууллагууд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Цахим засаглал, мэдээллийн технологийн газарт албаны шугамаар хандах юм.
Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
2020.12.02