Шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл
Шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл

д/д Бүртгэлийн дугаар Дэд төслийн нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээ байгуулсан огноо  Гэрээний дүн Валют
1 1.1.1 Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төвийн системийн шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх “Энжинэкс” ХХК 2020-02-21 1,249,392,760.00 MNT
2 1.2.1 Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес аналитик хийх олон улсын зөвлөх Р.Батбаяр 2018-07-06 147,766,800.00 MNT
3 1.2.2a Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес аналитик хийх эксперт  (загварчлал) Ч.Чойном 2020-03-12 116,100,000.00 MNT
4 1.2.2b Иргэдийн санал хүсэлтийн мэдээлэлд бизнес анализ хийх эксперт (мэдээллийн технологи) С.Сансарбаяр 2020-03-12 88,454,000.00 MNT
5 1.2.3 Бизнес аналитикийн системийг нэвтрүүлэх “Ай Ти Зон” ХХК 2020-02-04 272,860,500.00 MNT
6 1.2.5 Биеийн дулаан хэмжих камер нийлүүлэх “Вертексмон” ХХК 2021-02-02 178,255,000.00 MNT
7 1.2.6 Ухаалаг самбар нийлүүлэх “Технозон” ХХК 2021-06-25 24,980,000.00 MNT
8 1.2.7 Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт , хяналт шалгалтын систем (программ хангамж) шинэчлэн хөгжүүлэх “Ай Ти Зон” ХХК, “Дижитал воркс” ХХК-ийн түншлэл 2022-04-04 243,000,000.00 MNT
9 1.3.1 Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын даалгавар,  техникийн тодорхойлолтыг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ “Од Инновэйшн Софтвейр” ХХК 2020-02-14 111,100,000.00 MNT
10 1.3.1c Хуулийн эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Б.Лхамсүрэн 2021-04-12 42,750,000.00 MNT
11 1.3.2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал нэмэлт хөгжүүлэлт (Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт 35 үйлчилгээг оруулах)” зөвлөх үйлчилгээ “Аствишн” ХХК 2021-08-02 683,139,600.00 MNT
12 2.1.1 Төрийн энтерпрайз архитектурын зөвлөх үйлчилгээ (NEA and Interoperability) Түншлэл: Интерактив ХХК, Интек ХХК болон Акт консалтинг зөвлөх компани 2019-04-26 1,052,208.18 USD
13 2.1.9 Төрийн мэдээлэл солилцооны системийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх “Вертексмон” ХХК 2019-10-01 2,167,926,750.00 MNT
14 2.1.10 Харилцаа холбооны бүх нийтийн үүрэгт үйлчилгээний өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ “Интелекон” судалгаа шинжилгээний зөвлөх компани 2021-03-15 98,940.00 USD
15 2.1.11a Засгийн газрын шийдвэрийн цахим системчлэлийн ажлын даалгавар боловсруулах мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ Ц.Энхбат 2021-05-14 32,000,000.00 MNT
16 2.1.11b Засгийн газрын шийдвэрийн цахим системчлэлийн ажлын даалгавар боловсруулах хуулийн зөвлөх үйлчилгээ Б.Амарсанаа 2021-05-14 50,730,000.00 MNT
17 2.2.1 Үндэсний дата нөөцийн төвийг байгуулах техникийн зөвлөх үйлчилгээ “Микросити” ХХК 2017-01-26 103,000.00 USD
18 2.2.2 Үндэсний дата нөөцийн төвийг байгуулж, ашиглалтад оруулах Түншлэл: Саммит компьютер технологи ХХК, Скай медиа корпораци ХХК, ЭнБиАйКэй ХХК болон Хөргөлт сервис ХХК 2019-03-20 4,499,248.49 USD
19 2.2.6 Үндэсний нөөц дата төвийн нэмэлт цахилгааны кабель суурилуулалтын  байгаль орчны үнэлгээ хийх, менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ “Санлотус” ХХК 2020-09-11 17,050,700.00 MNT
20 2.2.7a Аюулгүй байдлын програм хангамжийн лиценз (Security penetration tester ) нийлүүлэх “Энжинэкс” ХХК 2021-06-15 142,742,600.00 MNT
21 2.2.7b Аюулгүй байдлын програм хангамжийн лиценз  (web vulnerability scanner) нийлүүлэх “Ай Нет Про” ХХК 2021-06-15 67,953,600.00 MNT
22 2.2.8 Цахим монгол платформын техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (exаdata) “Ай Ти Зон” ХХК 2021-06-28 2,581,046,815.00 MNT
23 2.2.9 Төрийн байгууллагын цахим шууданг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах лиценз нийлүүлэх “Вертексмон” ХХК 2022-07-29 1,762,847,900.00 MNT
24 2.3.1 Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт “Шинэ эхлэх цэг” ТББ 2020-05-11 276,217,500.00 MNT
25 2.4.1 Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн системийн шинэчлэл “Ай Ти Зон” ХХК 2016-05-20 125,000.00 USD
26 2.4.2 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төвүүдийн өндөр хурдны сүлжээний холболт (аймгууд) “Ай Ти Зон” ХХК 2016-06-06 283,930.00 USD
27 2.4.3 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахимжуулалтын тоног төхөөрөмж (13 аймаг) “Хасу Энержи Интернейшнл” ХХК 2017-07-26 369,479,000.00 MNT
28 2.4.4 Эд хөрөнгийн бүртгэлийн цаасан баримтыг цахимжуулалт, цахим мэдээллийн нэгдсэн сан “Эс Ти Экс Ситинэт” ХХК 2017-09-20 859,575,000.00 MNT
29 2.4.5 Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн үйлчилгээний дэд бүтцийн өргөтгөл “Ай Ти Зон” ХХК 2017-07-05 1,378,339,200.00 MNT
30 2.4.7 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архив болон цахим сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Түншлэл: “Саммит компьютер технологи” ХХК, “Лүндээ Очир” ХХК 2021-06-28 939,393,348.00 MNT
31 2.5.1 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж “Сод Электроникс” ХХК 2021-05-21 379,554,300.00 MNT
32 2.5.2 Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний техник хангамж “Ай Ти Зон” ХХК 2020-04-30 568,727,610.00 MNT
33 2.5.3 Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх “Аствишн” ХХК 2020-10-20 1,017,945,377.50 MNT
34 2.5.4 Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн системийн техникийн даалгавар боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх А.Баттамир 2019-11-06 35,000.00 USD
35 2.5.5b Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээ төвийн системд шаардлагатай тоног төхөөрөмж “Ай Ти Зон” ХХК 2021-03-22 211,760,450.00 MNT
36 2.5.5а Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээ төвийн систем хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх “Эверест солюшн” ХХК 2021-03-22 389,082,375.00 MNT
37 2.5.6 Төрийн албаны онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх “Гөү Смарт ТМ” ХХК 2021-07-30              418,000,000.00 MNT
38 2.6.1 Төрийн үйлчилгээний дотоод үйл ажиллагааг тасралтгүй, тогтвортой байлгах зорилгоор видео хурлын програм хангамжийн лиценз нийлүүлэх “Энжинэкс” ХХК 2020-09-22 179,638,916.60 MNT
39 2.6.2 Онцгой байдал, түргэний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах систем “Ай Cи Ти групп” ХК 2021-03-22 226,600,000.00 MNT
40 2.6.3 Утасгүй интернет сүлжээ үүсгэх хиймэл дагуулын  холболтын төхөөрөмж “Исатком” ХХК 2020-11-09              261,312,010.00 MNT
41 3.1.1 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийх, үнэлгээний тайлан боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ “Хангал системс” ХХК 2018-01-15 147,943,200.00 MNT
42 3.1.2 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ “Соёмбо легал партнерс” ХХН 2019-10-14 260,909,880.00 MNT
43 3.1.3 Нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал хөгжүүлэх  зөвлөх үйлчилгээ “Эс Ай Си Эй” ХХК 2019-12-09 143,000,000.00 MNT
44 3.2.1 Стастистикийн мэдээлэл боловсруулах чадавхыг нэмэгдүүлэх дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн зөвлөх С.Алтанцэцэг,
Г.Пүрэвсүрэн
2016-07-18 35,613.00 USD
45 3.2.2 Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх техникийн зөвлөх үйлчилгээ “Эй Эй Эм менежмент” зөвлөх компани /AAM Management/ 2016-05-10 219,970.00 USD
46 3.2.3b Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний зөвлөх, хувь хүн/ MT М.Лувсан 2017-01-09 15,000.00 USD
47 3.2.3а Мэдээлэл боловсруулах системийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ / үндэсний зөвлөх, хувь хүн/ Статистик Ч.Даваасүрэн 2017-01-09 15,000.00 USD
48 3.2.4 Мэдээлэл боловсруулах чадавхыг бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ (Хосолмол түншлэлийн гэрээ) ХБНГУ-ын Статистикийн хороо (Дистатис) 2016-09-09 500,000.00 USD
49 3.2.5 Мэдээлэл боловсруулах системийн шинэчлэх, нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Түншлэл: “Ай Ти Зон”  ХХК, “Жи Эн Софт” ХХК /GNSOFT/ 2019-12-09 1,747,460.00 USD
50 3.2.5а Үндэсний статистикийн хороонд компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх “Бодь Электроникс” ХХК 2021-02-03 522,283,300.00 MNT
51 3.2.5b Үндэсний статистикийн хорооны сүлжээний аюулгүй байдлын төхөөрөмжийн лиценз нийлүүлэх “Ай Ти Зон” ХХК 2020-03-20 549,479,810.00 MNT
52 3.2.5c Үндэсний статистикийн хороонд мэдээллийн аюулгүй байдлын пррограм хангамжийн лиценз нийлүүлэх “Юнити дата техноложи” ХХК 2020-04-22 97,935,222.00 MNT
53 3.2.7b Бизнес регистерийн зөвлөх үйлчилгээ  Г.Мөнхгэрэл 2019-10-01 50,000,000.00 MNT
54 3.2.7c Байгууллагын удирдлага, үүрэг функц, журам, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх үйлчилгээ  Г.Баярмаа 2019-10-01 26,000,000.00 MNT
55 3.2.9 Статистикийн мэдээллийн сан, мэдээ, тайланг ААНОАТ, Гааль, татвар, НӨАТ-ын төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй уялдуулан шалгах, мэдээлэл боловсруулах систем хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх “Интерактив” ХХК 2020-05-13 235,379,000.00 MNT
56 3.2.10 Хөдөө аж ахуйн статистик мэдээлэлд зайнаас тандан судлах төхөөрөмж нийлүүлэх “Инженер геодези” ХХК 2021-06-21 133,218,000.00 MNT
57 3.2.11 Хөдөө аж ахуйн статистик мэдээлэлд алсын зайнаас тандан судах арга зүйг ашиглан ургацын мэдээлэл тооцоолох зөвлөх үйлчилгээ Б.Сайнбуян 2021-06-21 85,000,000.00 MNT
58 3.2.12 Үндэсний статистикийн хороонд сервер компьютер нийлүүлэх “Са Ми Сод” ХХК 2021-08-16 106,115,800.00 MNT