Идэвхтэй тендерийн зар
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                                                             2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр   Тендер шалгаруулалтын нэр: “Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын системд шаардлагатай тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах    Тендер шалгаруулалтын дугаар: NCB-1.2.8   Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд Авилгатай тэмцэх газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын системд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх… Дэлгэрэнгүй
2022.04.13
1393