Судалгаа

Бизнес аналитикийн үр дүнгийн самбарт өгөгдөл цуглуулах судалгааг авч байна.

Судалгааг стратеги бодлого зохицуулалт хариуцсан нэгжийн төлөөлөл, мэдээллийн технологийн нэгжийн төлөөлөл хамтарч бөглөх нь илүү үр дүнтэй.

Судалгааг доорх холбоосыг дарж бөглөнө үү. Танд баярлалаа.

СУДАЛГАА

Асууж лавлах зүйл гарвал 260124 (Б.Мөнхзул)-тай холбогдоно уу.