Төслийн баримт бичгүүд
ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

“Ухаалаг засаг-2” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль

Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Ухаалаг засаг-2” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр (англи хэл дээр, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)

Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн Ерөнхий нөхцөлүүд (англи хэл дээр)

Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар баталсан Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам

(English) Smart Government II Project – Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Ухаалаг засаг-2 төсөл ХӨДӨЛМӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЖУРАМ

(English) Smart Government II Project – Environmental Codes of Practice (ECOP)

Ухаалаг засаг-2 төсөл ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ