Төслийн баримт бичгүүд
ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

“Ухаалаг засаг” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль

Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр

Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн Ерөнхий нөхцөлүүд (англи хэл дээр)

Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар баталсан Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам