ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) нь Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хүлээнэ.  ТХН-ийг Сангийн сайдын 2015 оны 213 дугаар тушаалаар байгуулж, орон тоог баталсан.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Төслийн Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэх;
  • Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр болон Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын (Сангийн сайдын 2015 оны 196 тушаал) 14.1-д заасан чиг үүрэг.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд:
Picture

Судалгаа
Picture

Ч.НУРГУЛ

Төслийн зохицуулагч /Project coordinator

nurgul@smart.gov.mn
976-11-264899

Picture

Г.БАТБАЯР

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн /M&E specialist

batbayar@smart.gov.mn
976-11-264870

Picture

Д.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Procurement specialist

soyolerdene@smart.gov.mn
51-264870

Picture

Г.ЭРДЭНЭЗАЯА

Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн /Communications specialist

erdenezaya@smart.gov.mn
976-11-264870