ЗАРДАЛ БАГАСНА
  • Төрийн энтерпрайз архитектур, Төрийн байгууллагууд хооронд мэдээлэл солилцох нэгдсэн стандартыг нэвтрүүлж, Үндэсний нөөц дата төвийг байгуулж, эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийг орон даяар нэвтрүүлснээр төрөөс дэвшилтэт технологид оруулах хөрөнгө оруулалтын өгөөж нэмэгдэнэ.