ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЦАХИМЖИНА
  • Иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй бөгөөд ил тод, нээлттэй хүргэх