ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
  • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;
  • Үндэсний статистикийн хороо;
  • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар;
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар.