Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төлөв: ТББ боловсруулах шат , Тендерийн урилга зарлагдсан , Үнэлэх шат , Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

 

# Дэд төслийн нэр Байгуул-лага Худалдан авах хэлбэр Төрөл ДБ-ны хяналт Худалдан авах ажиллагааны хугацаа Төсөвт өртөг (ам.доллар)
Материал бэлтгэж эхлэх Тендерийн урилга Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах
1 Иргэдийн оролцоог дэмжих
1.2 Бизнес аналитикийн систем хөгжүүлэх
1.2.7 Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын систем (программ хангамж)-ийг шинэчлэн хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ ЗГХЭГ Чадварын үнэлгээний арга Зөвлөх үйлчилгээ Дараа 2021/11/1 2021/12/20 2022/2/3 2022/8/15               95,000
1.2.8

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын системд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх

(бүх тендерээс татгалзсан)

ЗГХЭГ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2021/11/1 2021/12/20 2022/2/3 2022/5/4             120,000
2 Төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох
2.2 Үндэсний дата төвийн нөөцийн төвийг байгуулах хөрөнгө оруулалт
2.2.9 Төрийн байгууллагын цахим шуудангийн системийг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах программ хангамж (лиценз) нийлүүлэх ЦХХХЯ Нээлттэй тендер Бараа Дараа 2021/12/1 2022/1/10 2022/3/11 2022/4/1             580,000