ГИШҮҮД:

ЗГХЭГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга