Categories for УДИРДАХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 2, 2024 9:35 Published by

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:28 Published by

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:27 Published by

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:27 Published by

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Инновацын бодлогын газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:26 Published by

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Гишүүд:

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:25 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

ДАРГА:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 8:09 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга