Categories for Төслийн удирдах хороо

Удирдах хорооны чиг үүрэг:

Туулай сарын 26, 2017 8:06 Published by

Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах; Ухаалаг засаг төслийн... Дэлгэрэнгүй