Categories for Технологийн хөгжил, тэргүүн туршлагууд

МХХТ-ийн сургалтын модуль

Наймдугаар сар 29, 2018 8:34 Published by

UNESCAP–ын APCICT сургалтын төвөөс төрийн байгууллагын удирдах түвшний ажилтнуудад зориулсан МХХТ-ийн салбарын өргөн хүрээний ойлголт, мэдлэг, мэдээллийг таниулсан сургалтын модулиудыг... Дэлгэрэнгүй

Бүгд найрамдах Эстони улсын Цахим засаглалыг нэвтрүүлсэн туршлагаас

Арван нэгдүгээр сар 16, 2017 9:03 Published by

Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд ЗГХЭГ, ХХМТГ, Цахим засаглал академи хамтран “Цахим засаглал-Олон улсын туршлага” сургалт, семинарыг Гадаад харилцааны яамны Зөвшилцөх... Дэлгэрэнгүй