СОНИРХОЛ ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

СОНИРХОЛ ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл

 

Төслийн дугаар:  5483-MN

 

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Төрөөс иргэдэд үзүүлдэг зарим үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх шаардлагатай системийг хөгжүүлэх.

 

Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  QCBS-2.5.3

Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь засгийн газрын нэр бүхий үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх системийг хөгжүүлж хүлээлгэн өгнө.

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх сонирхолтой эрх бүхий зөвлөх компанийг сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Сонирхож буй компани уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвар, туршлагатайгаа нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

Шалгуурын хураангуй:

  • Төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн туршлагыг үндсэн гүйцэтгэгч, түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч, менежментийн гэрээлэгчийн үүргээр сүүлийн 3 жил (2017 оны 1 дүгээр сараас тооцох) ийн хугацаанд ижил төстэй ажил бүхий 2 гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. (Нотлох баримт гэрээний хувь, ажил хүлээлцэх акт ирүүлнэ.)

 

  • Гэрээт ажлыг гүйцэтгэх явцад улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд хандах шаардлага гарвал Тагнуулын ерөнхий газраар магадлан шалгалт хийлгэхэд татгалзах зүйлгүйг нотолж албан мэдэгдэл ирүүлнэ.

 

Ажлын даалгаврыг www.smart.gov.mn/qcbs253-ээс татаж үзнэ үү.

 

Сонирхож буй Зөвлөхүүд “Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн  хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журмын  1.9 дүгээрт заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх Дэлхийн банкны бодлогыг анхаарч уншихыг хүсье.

 

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулахдаа дээр  дурдсан Дэлхийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах журамд заасан хосолмол үнэлгээний аргыг ашиглана.

Даваа – Баасан гаригт (бүх нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдрүүдэд) Улаанбаатарын цагаар 09.00-16.00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу:

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг Засгийн газрын 2Б байр Үндэсний хөгжлийн газар 303 тоот

Ажилтны нэр: Д.Соёл-Эрдэнэ

Утас: +976-51264870

Цахим шуудангийн хаяг: procurement@smart.gov.mn

 

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ дээр дурдсан хаягаар 2020 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 11 цагаас өмнө цаасан эсвэл цахим хувилбараар ирүүлнэ үү.

Зөвлөх үйлчилгээг 6 сарын хугацаанд Улаанбаатар хотод  хийж гүйцэтгэнэ.