Зөвлөх үйлчилгээний зар: ТҮНП хөгжүүлэх АД боловсруулах

 СОНИРХОЛ ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл

 Төслийн дугаар:  5483-MN

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх ажлын даалгавар боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

 Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  1.3.1

 Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зөвлөх компани нь төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталын дизайн, техникийн шаардлага тодорхойлох, сонгосон 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталд холбох ажлын даалгавар боловсруулах,  хөгжүүлэгчдийг сонгох тендерийн баримт бичиг боловсруулах, тэдгээрийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтэд хяналт тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар ханган ажиллана.

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх сонирхолтой эрх бүхий зөвлөх компанийг сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Сонирхож буй компани уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвар, туршлагатайгаа нотлох мэдээллийг ирүүлнэ.

Шалгуурын хураангуй:

  • Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний шат дамжлагын талаар ойлголт, мэдлэгтэй байх;
  • Системүүдийн нэгтгэлийг оновчтой зохион байгуулах, систем нэгтгэлийн архитектурыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гаргаж байсан туршлагатай байх;
  • Төрийн үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлсэн, онлайн үйлчилгээний хоорондын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр ажилласан туршлагатай байх;
  • Онлайн үйлчилгээ болон бизнес процесс сайжруулах чиглэлээр ажилласан туршлагатай байх;
  • Засаглалыг бэхжүүлэх, иргэдэд үйлчилгээг чанартай хүргэх, шинэ технологийн чиглэлээр экспертийн түвшний мэдлэг, туршлагатай байх;
  • Зөвлөхийн багт ахлах зөвлөх, бизнес процессын зөвлөх, программ хангамжийн зөвлөх тус бүр хамгийн багадаа 1 байх.

Ажлын даалгаврыг англи хэл дээр www.smart.gov.mn/1-3-1_eng/, монгол хэл дээр   www.smart.gov.mn/1-3-1_mon-ээс татаж үзнэ үү.

Сонирхож буй Зөвлөхүүд “Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн  хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журмын  1.9 дүгээрт заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх Дэлхийн банкны бодлогыг анхаарч уншихыг хүсье.

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулахдаа дээр  дурдсан Дэлхийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах журамд заасан чадварын үнэлгээний аргыг ашиглана.

Даваа-Баасан гаригт (бүх нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдрүүдэд) Улаанбаатарын цагаар 09.00-16.00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу:

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг Засгийн газрын 2Б байр Үндэсний хөгжлийн газар 303 тоот

Ажилтны нэр: Д.Соёл-Эрдэнэ

Утас: +976-51264870

Цахим шуудангийн хаяг: soyolerdene@smart.gov.mn

Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ дээр дурдсан хаягаар 2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11 цагаас өмнө цаасан эсвэл цахим хувилбараар ирүүлнэ үү.

Зөвлөх үйлчилгээг 12 сарын дотор багтааж гүйцэтгэнэ.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотод хийгдэх бөгөөд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар болон шалгарсан зөвлөхийн ажлын байранд явагдана.