“Ухаалаг засаг” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль