Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр