Худалдан авах авах ажиллагааны тайлан, мэдээ 2021 он (шилэн данс)