Хаяг

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг 2015-2022 онд хэрэгжүүлсэн.

 

Төсөлтэй холбоо асуулт, тодруулга, санал байвал Засгийн газрын  Хэрэг эрхлэх газар (www.cabinet.gov.mn)  эсвэл Дэлхийн банктай (www.worldbank.org) холбогдоно уу.