ОУСБХБ-ны зээл, ОУХА-ийн хөнгөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Дэлхийн банкны зээлдэгчид бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах журам (англи хэл дээр)