(Монгол хэл) 2021 онд: Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Статистикийн салбарт цахим шилжилт хийлээ.

Sorry, this entry is only available in Mongolian.