(Монгол хэл) Эх нотлох баримтыг хадгалж, хамгаалж байна.

Sorry, this entry is only available in Mongolian.