Идэвхтэй тендерийн зар
СОНИРХОЛ ИЛЭРХИЙЛЭХ ХҮСЭЛТЭЭ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл   Төслийн дугаар:  5483-MN   Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Статистикийн мэдээллийг татвар, цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй уялдуулах иж бүрэн программ хангамж хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ   Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  CQS-3.2.9   Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн… Дэлгэрэнгүй
2020.01.20
169
3.2.9 Статистикийн мэдээллийг татвар, цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй уялдуулах иж бүрэн программ хангамж хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврын англи хувилбарыг энд дарж татаж авна уу. монгол хувилбарыг энд дарж татаж авна уу.
2020.01.20
98
Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл   Төслийн дугаар:  5483-MN   Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Инновацыг дэмжих хөтөлбөрийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээ   Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  CQS-2.3.1   Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Зөвлөх компани нь тэргүүлэх ач холбогдол бүхий… Дэлгэрэнгүй
2020.01.15
193
Инновацыг дэмжих хөтөлбөрийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврын англи хувилбарыг энд дарж татаж авна уу. монгол хувилбарыг энд дарж татаж авна уу.  
2020.01.15
164
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны  1 дүгээр сарын 10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Компьютер, тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах    Тендер шалгаруулалтын дугаар:       NCB-2.5.2 Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд “Компьютер тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” дэд төслийг хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар нь эрх бүхий тендерт… Дэлгэрэнгүй
2020.01.10
196
  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Үндэсний статистикийн хороонд компьютер, тоног төхөөрөмж” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: NCB-3.2.5A Монгол Улсын Засгийн газраас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа “Ухаалаг засаг” төслийн хүрээнд Үндэсний статистикийн хороонд компьютер,  тоног төхөөрөмж нийлүүлэх дэд төслийг хэрэгжүүлж байна. Дэд төслийн хүрээнд Үндэсний статистикийн хорооны… Дэлгэрэнгүй
2019.12.23
444