ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) нь Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хүлээнэ.  ТХН-ийг Сангийн сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 123 дугаар тушаалаар байгуулж, орон тоог баталсан.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Төслийн Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэх;
  • Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр болон Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын Сангийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 04 дүгээр тушаалаар баталсан “Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын 7.10.1-д заасан чиг үүрэг.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд:
Picture

Б.Номундарь

Төслийн зохицуулагч/Project Coordinator

nomundari@smart.gov.mn

Picture

Б.АЛТАНЗУЛ

Төслийн менежментийн мэргэжилтэн/Project management specialist

altanzul@smart.gov.mn
976-51-261268

Picture

Д.ЭНХМАНДАХ

Техникийн мэргэжилтэн/Technical specialist

enkhmandakh@smart.gov.mn
976-51-261068

Picture

Б.ЗОЛЗАЯА

Худалдан авах ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн/Senior procurement specialist

zolzaya@smart.gov.mn
976-51-261268

Picture

Д.ХУЛАН

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн/Procurement specialist

khulan@smart.gov.mn
976-51-261268

Picture

Ё.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Санхүүгийн мэргэжилтэн/Financial management specialist

oyunerdene@smart.gov.mn
976-51-261068

Picture

Г.ЭРДЭНЭЗАЯА

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн/Monitoring, evaluation and safeguards specialist

erdenezaya@smart.gov.mn
976-51-261068

Picture

Г.ПҮРЭВ-ОЧИР

Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн /Communications specialist

purevochir@smart.gov.mn
976-51-261068