ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) нь Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хүлээнэ.  ТХН-ийг Сангийн сайдын 2015 оны 213 дугаар тушаалаар байгуулж, орон тоог баталсан.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:
  • Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Төслийн Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт, мэдээлэл харилцааны чиглэлээр бүх талын зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэх;
  • Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр болон Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын (Сангийн сайдын 2015 оны 196 тушаал) 14.1-д заасан чиг үүрэг.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд:
Picture

Ч.НУРГУЛ

Төслийн зохицуулагч

nurgul@smart.gov.mn
976-11-264899

Picture

Ё.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Санхүүгийн ажилтан

oyunerdene@smart.gov.mn
976-11-264870

Picture

.

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний ажилтан

@smart.gov.mn
976-11-264870

Picture

Д.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн

soyolerdene@smart.gov.mn
51-264870

Picture

Г.ЭРДЭНЭЗАЯА

Мэдээлэл харилцааны ажилтан

erdenezaya@smart.gov.mn
976-11-264870