ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Инновацийг дэмжих сан; Дотоодын үйлдвэрлэл, старт-ап бизнесийн дэмжлэг; Нээлттэй өгөгдлийн эцсийн бүтээгдэхүүнүүд.