ДИЖИТАЛ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДЭНЭ
  • Дижитал технологид суурилсан 3000-аас доошгүй ажлын байрыг нэмэгдүүлж, Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих.