ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
  • Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам;
  • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;
  • Эдийн засаг, хөгжлийн яам;
  • Сангийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар;
  • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам;
  • Авлигатай тэмцэх газар;
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар.