Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөөг гаргалаа
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөөг ЗГХЭГ, ХХМТГ, Үндэсний дата төв, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн төлөөлөл ярилцаж, санал солилцлоо.

Ухаалаг засаг төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага- Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөөг ЗГХЭГ, ХХМТГ, Үндэсний дата төв, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн төлөөлөл ярилцаж, санал солилцлоо.