Мэдээ мэдээлэл
Монгол Улс: “Ухаалаг засаг” төсөл  Төслийн дугаар:  5483-MN Зөвлөх үйлчилгээний нэр:  Төрийн албан хаагч,  ЭБАТ ашиглах (meduuleg.iaac.mn) системийг шинэчлэх Зөвлөх үйлчилгээний дугаар:  CQS-1.2.7   Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус төслийн хүрээнд дор дурдсан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна.   Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь Төрийн албан хаагч… Дэлгэрэнгүй
2022.01.27
45
2021 онд: Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Статистикийн салбарт цахим шилжилт хийлээ.  Үр дүнд статистикийн мэдээлэл боловсруулах, түгээх хугацааг 15 хоногоос 7 хоног болж буурчээ.   Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Ухаалаг засаг төсөл дижитал хөгжлийг дэмжин цогц хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа билээ.   Статистикийн мэдээлэл боловсруулах системийг бүрэн… Дэлгэрэнгүй
2022.01.05
129
Монгол Улс төрийн өгөгдөл, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, гамшиг эрсдэлээс бүрэн хамгаалах НӨӨЦ ДАТА ТӨВ-тэй боллоо.   Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Ухаалаг засаг төсөл дижитал хөгжлийг дэмжин цогц хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа билээ. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын хамгийн том нь Үндэсний дата төвийн Нөөц төвийг 2021 онд ашиглалтад… Дэлгэрэнгүй
2022.01.03
133
Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Дэлхийн банктай хамтран Ухаалаг засаг II төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Уг төслийн зорилго нь иргэд, аж ахуйн нэгжид үр ашигтай, аюулгүй байдлыг хангасан цахим үйлчилгээг хүргэх, дижитал ур чадварыг эзэмшүүлэх, дижитал суурьтай ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Төслийн ил тод байдлыг хангах, төслийн үйл ажиллагаанд олон… Дэлгэрэнгүй
2021.12.14
308
Монгол Улсын Засгийн газар Дэлхийн банктай хамтран Ухаалаг засаг II төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.   Иргэд болон аж ахуйн нэгжид үр ашигтай, аюулгүй байдлыг хангасан цахим үйлчилгээг хүргэх, дижитал ур чадварыг эзэмшүүлэх, дижитал суурьтай ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд энэ төслийн зорилго оршино.   Бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах төслийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл,… Дэлгэрэнгүй
2021.11.26
481