Мэдээ мэдээлэл
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST   (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION) ASSIGNMENT NAME: CONSULTANCY SERVICE FOR PROGRAM DEVELOPMENT TO SUPPORT AND MANAGE ITS INITIATIVE DEDICATED TO NARROWING THE DIGITAL DIVIDE PREVALENT AMONG SENIORS IN UNDERSERVED COMMUNITIES NATIONWIDE   SCOPE OF WORK The consultant will be responsible for the following key activities: Task 1: Design Digital… Дэлгэрэнгүй
2024.03.26
413
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST   (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)  ASSIGNMENT NAME: CONSULTANCY SERVICE FOR MARKETING AND OUTREACH TO SUPPORT AND MANAGE INITIATIVES DEDICATED TO NARROWING THE DIGITAL DIVIDE PREVALENT AMONG SENIORS IN UNDERSERVED COMMUNITIES   SCOPE OF WORK The consultant will be responsible for the following key activities: Task 1: Manage the recruitment… Дэлгэрэнгүй
2024.03.26
376
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST   (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION) ASSIGNMENT NAME: CONSULTANCY SERVICE FOR TRAINING AND EVENTS COORDINATION TO SUPPORT AND MANAGE INITIATIVES DEDICATED TO NARROWING THE DIGITAL DIVIDE PREVALENT AMONG SENIORS IN UNDERSERVED COMMUNITIES SCOPE OF WORK The consultant will be responsible for the following key activities: Task 1: Manage Student Training… Дэлгэрэнгүй
2024.03.26
473
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST   (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION) ASSIGNMENT NAME: CONSULTANCY SERVICE TO SPEARHEAD AND MANAGE INITIATIVE DEDICATED TO NARROWING THE DIGITAL DIVIDE PREVALENT AMONG SENIORS IN UNDERSERVED COMMUNITIES NATIONWIDE   SCOPE OF WORK The consultant will be responsible for the following key activities: Task 1: Design Digital Skills Curriculum Development 1…. Дэлгэрэнгүй
2024.03.26
572
Дэлхийн Банк нь өөрийн санхүүжилттэй төслүүдийг хувь хүмүүс болон байгаль орчинд аливаа хор хохирол учруулахгүй байх тал дээр тууштай анхаардаг. Иймд, “Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх механизм”-аар дамжуулан аливаа хувь хүн, албан байгууллага тэдэнд болон тэдний оршин суугаа газарт тухайн төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь ямар нэг сөрөг нөлөө үзүүлсэн эсвэл үзүүлэх магадлалтай хэмээн үзвэл… Дэлгэрэнгүй
2024.03.25
242