ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам (удирдлага, зохион байгуулалт)