Санал хүсэлт
Санал хүсэлт

Санал, хүсэлт, гомдол илгээх маягт:
Таны төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал, хүсэлт, гомдлыг доорх
маягтаар хүлээн авч, эргэн холбогдох болно. Бид таны илгээсэн мэдээллийн нууцлалыг хадгална.
Манай хаяг:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 1/5, Засгийн газрын 2-Б байр, 303 тоот
Утас: 976-11/51-264870
Факс: 976-11/51-264899
Цахим шуудан: info@smart.gov.mn