ДАРГА:

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга