Тендерийн зар
Тендерийн Урилга

						
Feb-15-2016
PDF татах дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга
МОНГОЛ УЛС: УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ

Санхүүжилтийн хэлэлцээр: 5483-MN

Ажлын нэр: Монгол Улсын Үндэсний дата төвийн нөөцийн төв (Disaster Recovery center - DRC) байгуулах техникийн зөвлөх үйлчилгээ

Бүртгэлийн дугаар:  2.2.1
Mar-29-2016
PDF татах дэлгэрэнгүй