Categories for ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ гарчиг

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 9:14 Published by

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) нь Удирдах хороо, төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллагуудад төслийн удирдлага, санхүү, хяналт, худалдан авалт,... Дэлгэрэнгүй