Categories for ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ ГАРГАНА

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:53 Published by

Төрийн байгууллагуудад үүлэн тооцооллын дэд бүтцийг нэвтрүүлж төсвийн хэмнэлт гаргана.

Цахим ур чадвар нэмэгдэнэ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:52 Published by

Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд чиглэсэн цахим салбар дахь ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах.