Categories for Төслийн зорилго

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:09 Published by

Энэхүү төслийн “Төслийн хөгжлийн зорилго” (ТөХЗ) нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх төрийн цахим үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, дижитал... Дэлгэрэнгүй