Categories for Төслийн танилцуулга

ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ ГАРГАНА

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:53 Published by

Төрийн байгууллагуудад үүлэн тооцооллын дэд бүтцийг нэвтрүүлж төсвийн хэмнэлт гаргана.

Цахим ур чадвар нэмэгдэнэ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:52 Published by

Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд чиглэсэн цахим салбар дахь ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:14 Published by

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам (удирдлага, зохион байгуулалт)

САНХҮҮЖИЛТ:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:11 Published by

Дэлхийн банкны Олон Улсын хөгжлийн Ассоциацийн хөнгөлттэй зээл ($40.7 сая)

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:09 Published by

Энэхүү төслийн “Төслийн хөгжлийн зорилго” (ТөХЗ) нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх төрийн цахим үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, дижитал... Дэлгэрэнгүй

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:07 Published by

Монгол Улс болон Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан “Ухаалаг засаг-2”... Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 3:02 Published by

Монгол Улсын дижитал засаглалыг цахимжуулалтын дараагийн үе шатад хүргэж, өргөжүүлэх. Улс орны эдийн засгийг төрөлжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, дижитал технологид... Дэлгэрэнгүй