Categories for Төслийн удирдах хороо

Удирдах хорооны чиг үүрэг:

Дөрөвдүгээр сар 26, 2017 8:06 Published by

Төслийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага,  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын удирдамжаар хангах; “Ухаалаг засаг-2” төслийн... Дэлгэрэнгүй