Categories for Төслийн удирдах хороо гарчиг

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО

Дөрөвдүгээр сар 28, 2017 6:56 Published by

Төслийн Удирдах хороо (ТУХ) нь төслийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч болон ашиг шим хүртэгч байгууллага, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг бодлогын... Дэлгэрэнгүй