Categories for ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар баталсан Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам

Арван нэгдүгээр сар 21, 2017 3:47 Published by

УНШИХ